Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1134. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mokronog - Trebelno, stran 3562.

Na podlagi 19. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in 10. ter 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07 in spremembe) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 27. seji dne 17. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mokronog - Trebelno
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov v Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno in župana v Občini Mokronog - Trebelno ter število članov, ki se jih voli v posamezni volilni enoti.
(2) Občinski svet šteje enajst (11) članov.
(3) Člani občinskega sveta se volijo po večinskem volilnem sistemu.
2. člen
(1) Za območje Občine Mokronog - Trebelno se za volitve članov občinskega sveta določi 9 volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst (11) članov občinskega sveta.
(2) Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Volilne enote obsegajo območje enega ali več naselij. V vsaki volilni enoti se praviloma voli en član občinskega sveta, vendar ne več kot trije.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote:
– V 1. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta. Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Dolenje Laknice, Srednje Laknice, Gorenje Laknice in Sveti Vrh.
– V 2. volilni enoti se volita dva (2) člana občinskega sveta. Ta volilna enota obsega naselje Mokronog z vsemi ulicami.
– V 3. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta. Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Bruna vas, Hrastovica in Most.
– V 4. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta. Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Beli Grič, Gorenja vas pri Mokronogu, Križni Vrh, Log, Ostrožnik, Pugled pri Mokronogu, Slepšek, Ribjek.
– V 5. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta. Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Martinja vas pri Mokronogu in Puščava.
– V 6. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta. Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Brezovica pri Trebelnem, Dolenje Zabukovje, Drečji Vrh, Gorenji Mokronog, Gorenje Zabukovje, Maline, Trebelno.
– V 7. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta. Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Bogneča vas, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Vrh pri Trebelnem.
– V 8. volilni enoti se volita dva (2) člana občinskega sveta. Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Bitnja vas, Brezje pri Trebelnem, Cerovec pri Trebelnem, Jagodnik, Ornuška vas, Podturn, Radna vas, Roje pri Trebelnem in Štatenberk.
– V 9. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta. Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Cikava, Čužnja vas, Jelševec, Mirna vas in Velika Strmica.
4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Mokronog - Trebelno.
5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 80/06).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2010
Mokronog, dne 17. marca 2010
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.