Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1126. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 3521.

Na podlagi 20., 20.a, 20.b, 20.c, 20.č in 20.d. člena Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), na predlog Sveta OŠ Poljane, z dne 10. 3. 2010 in Sveta OŠ Ivana Tavčarja, z dne 9. 3. 2010 je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 20. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, 24/09) (v nadaljevanju: Pravilnik) se doda nov 14.a člen in se glasi: »V primeru, da v želeni enoti vrtca ni dovolj prostora za sprejem otroka, lahko Komisija za sprejem otrok v vrtec otroka razporedi v drugo enoto vrtca v občini, kjer so še prosta mesta.«
2. člen
V Pravilniku se spremeni prvi stavek 7. člena Pravilnika, in se glasi: »Sestavo Komisije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca in je pristojna za sprejem otrok v vrtce na območju Občine Gorenja vas - Poljane.«
3. člen
Spremeni se drugi stavek 8. člena Pravilnika in se glasi: »Prvo sejo skliče predstavnik ustanovitelja.«
4. člen
Ostali členi Pravilnika ostanejo nespremenjeni.
5. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-02/2010-001
Gorenja vas, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.