Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1121. Sklep o spremembah Sklepa o cenah komunalnih storitev na območju Občine Dolenjske Toplice, stran 3514.

Na podlagi 7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99), 3. in 13. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB), 1. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Dolenjske Toplice je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. seji dne 18. 3. 2010, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o cenah komunalnih storitev na območju Občine Dolenjske Toplice
1. člen
S tem sklepom se spreminja Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Dolenjske Toplice, št. 354-2341/2009-01/03 z dne 16. 12. 2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107/09.
2. člen
7. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Cene vzdrževanje priključkov:
+------------------------------+-----------+-------------------+
|    Vrsta storitve    |Enota mere | Cena v EUR brez |
|               |      |    DDV    |
+------------------------------+-----------+-------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN 20 |EUR/mesec |    1,00    |
+------------------------------+-----------+-------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN 25 |EUR/mesec |    1,25    |
+------------------------------+-----------+-------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN 40 |EUR/mesec |    2,00    |
+------------------------------+-----------+-------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN 50 |EUR/mesec |    2,50    |
+------------------------------+-----------+-------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN 80 |EUR/mesec |    4,00    |
+------------------------------+-----------+-------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN 100 |EUR/mesec |    5,00    |
+------------------------------+-----------+-------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN 150 |EUR/mesec |    7,50    |
+------------------------------+-----------+-------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN K50 |EUR/mesec |    7,50    |
+------------------------------+-----------+-------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN K80 |EUR/mesec |    12,00    |
+------------------------------+-----------+-------------------+
Razlika med dejansko nastalimi stroški tekočega vzdrževanje priključkov in pobranimi sredstvi za ta namen se bo poračunala z občinskim proračunom oziroma s poslovanjem upravljavca javnega vodovoda za območje naše občine.«
3. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-853/2010-01/03
Dolenjske Toplice, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost