Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1116. Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010, stran 3496.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 in 114/06 – ZUTPG), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 25. redni seji dne 23. 3. 2010 sprejel
S K L E P
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010
1. člen
Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu od 1. 1. 2010 znaša 15,31 EUR na uro.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do uporabnikov storitve pomoč družini na domu se določi cena v višini 7,66 EUR na uro. Razliko do cene storitve do uporabnika 15,31 EUR, to je 7,65 EUR, pa Občina Cankova priznava kot subvencijo k ceni storitve pomoč družini na domu in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen
Občina Cankova bo pokrivala iz proračunskih sredstev za socialno varstvo še sredstva, ki zajemajo stroške strokovnega dela in računovodsko-administrativnega dela (stroški vodenja) za storitev pomoč družini na domu, ki niso vključeni v ceno storitve do uporabnikov. Glede na specifično stanje bo Občina Cankova te stroške pokrivala le delno. Ti stroški znašajo tako 0,23 EUR na uro.
4. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjenih pogodb.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 162-01/2010
Cankova, dne 23. marca 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.