Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1114. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, stran 3490.

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09)
R A Z G L A Š A M O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06)
Št. izv. 19/08
Brezovica, dne 17. marca 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) in 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet Občine Brezovica, na 13. redni seji, ki je bila 10. 6. 2008 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06)
V naslednjem besedilu:
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06)
2. točke 32. člena, ki glasi »Strehe so dvokapnice, z naklonom strešin med 40 in 45 stopinjami; smer slemena na objektu mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta oziroma usklajena z obstoječo zasnovo in ambientalno ureditvijo zaselka; strešna kritina je v temni barvi oziroma opečne barve; salonitne kritine niso dovoljene; zaključki streh s čopi so priporočljivi, kolikor je to značilnost obstoječih sosednjih objektov. Sedemdeset odstotkov strehe je lahko drugačne oblike in naklona, če se stavbe in objekti ne nahajajo v območju kulturne dediščine.)«,
se razlaga tako:
Za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice so se z Odlokom o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/06 spremenila – točno definirala posamezna splošna določila med drugim tudi naklon strešin, ki je lahko med 40 do 45 stopinj, smer slemena in razmerje drugačne oblike in naklona strehe. Pri tem predlagatelj ni predvideval legalizacij, preurejanja – rekonstrukcij že obstoječih objektov (tako stanovanjskih objektov, poslovnih kot tudi objektov po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnosti – Uradni list RS, št. 37/08) in možnosti dokončanja že začetih postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj.
Vsled tega je Občinski svet Občine Brezovica na svoji 13. redni seji, ki je bila 10. 6. 2008 sprejel sklep, da do sprejetja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06), tovrstne vloge, ki se nanašajo na odstopanje naklona strešin – 2. točka, 32. člena, obravnava in nanje poda svoje strokovno mnenje občinska uprava.
Obvezna razlaga 2. točke, 32. člena sprejetja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06), se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. izv. 19/08
Brezovica, dne 17. marca 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.