Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1110. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika in namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, stran 3485.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije in drugega odstavka 6. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04 s spremembami in dopolnitvami) objavljam
P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika in namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
Po obvestilu predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 16. marca 2010, objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika in namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, ki ju na predlog predsednika Republike Slovenije imenuje Državni zbor Republike Slovenije.
Predsednik in namestnik predsednika morata imeti vsaj univerzitetno izobrazbo, najmanj deset let delovnih izkušenj in morata biti osebi vredni javnega zaupanja za opravljanje funkcije v komisiji. Mandat predsednika in namestnika predsednika komisije je šest let, brez možnosti ponovnega imenovanja.
Predlogi za predsednika in namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije morajo biti obrazloženi, priloženo mora biti pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predloge za možne kandidate za predsednika in namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije je treba poslati na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana v roku 30 dneh po objavi tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-03-10/09
Ljubljana, dne 29. marca 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije