Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

949. Odlok o spremembah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kozje, stran 2771.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 28. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kozje
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kozje (Uradni list RS, št. 94/09).
2. člen
Spremeni se 6. člen odloka tako, da se glasi:
»6. člen
(Faktor dejavnosti)
Namembnost objektov se upošteva tako, da se za posamezno vrsto objekta določi faktor dejavnosti. Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in kjer se upošteva Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popravek).
Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov, ki so navedene v spodnjih alinejah:
– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 111) se določi v višini 0,7;
– faktor dejavnosti za večstanovanjske stavbe (CC-SI: 112) se določi v višini 0,7;
– faktor dejavnosti za stanovanjske stavbe za posebne namene (CC-SI: 113) se določi v višini 0,7;
– faktor dejavnosti za gostinske stavbe (CC-SI: 121) se določi v višini 1,10;
– faktor dejavnosti za upravne in pisarniške stavbe (CC-SI: 122) se določi v višini 1,15;
– faktor dejavnosti za trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (CC-SI: 123) se določi v višini 1,10;
– faktor dejavnosti za postaje, terminale, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane povezane stavbe (CC-SI: 1241) se določi v višini 1,15;
– faktor dejavnosti za garažne stavbe (CC-SI: 1242) se določi v višini 0,7;
– faktor dejavnosti za industrijske stavbe in skladišča (CC-SI: 125) se določi v višini 1,0;
– faktor dejavnosti za stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) se določi v višini 1,3;
– faktor dejavnosti za druge nestanovanjske stavbe (CC-SI: 127) se določi v višini 0,7;
– faktor dejavnosti za kompleksne industrijske objekte (CC-SI: 230) se določi v višini 1,3;.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-28/10
Kozje, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.