Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

927. Razlaga Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 2730.

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji je na podlagi 9. točke I. dela Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 60/09 in 32/09) na peti seji, dne 3. 3. 2010, sprejel
R A Z L A G O
Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
K 103.a členu
V zavodih, kjer je zaposlenih 70 ali manj oseb, delodajalci zagotavljajo nadomestila za čas neprofesionalnega opravljanja funkcije samo za enega sindikalnega zaupnika, ne glede na to, da v zavodu obstajata dva reprezentativna sindikata ali več.
V primeru, da je v reprezentativni sindikat vključen le en zaposlen, ta ne more prejemati nadomestila kot sindikalni zaupnik, saj 208. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) v prvem odstavku določa, da lahko sindikalnega zaupnika imenuje ali izvoli le sindikat, ki ima člane, zaposlene pri določenem delodajalcu, kar pomeni, da morajo biti pri delodajalcu zaposleni najmanj trije člani sindikata.
Št. 101-1/2010/5
Ljubljana, dne 10. marca 2010
EVA 2010-3511-0009
mag. Nataša Belopavlovič l.r.
Predsednica
Odbora za razlago KPK