Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

926. Razlaga Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPK), stran 2729.

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji je na podlagi 9. točke I. dela Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 60/08 in 32/09) na tretji seji, dne 13. 1. 2010, sprejel
R A Z L A G O
Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPK)
I.
K 4. členu KPK
Besedilo tretjega odstavka 4. člena KPK (Uradni list RS, št. 45/94, 60/08, 32/09), da morajo direktor, pooblaščeni delavci in strokovne službe vročati sindikatu gradiva za seje vseh organov javnega zavoda in omogočati sodelovanje njegovih predstavnikov na teh sejah, pomeni, da morajo vsi omenjeni, sindikatu obvezno posredovati vsa gradiva za seje ter sindikalnim predstavnikom omogočati sodelovanje na sejah. Za sodelovanje se šteje prisotnost sindikalnih predstavnikov na sejah ali njihovo aktivno sodelovanje, ki vključuje pravico do razprave oziroma dajanja mnenj, pripomb in pojasnil. Aktivno sodelovanje na sejah svetov zavodov mora biti obvezno zagotovljeno v primerih iz pete in devete alineje drugega odstavka 42. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ter 56/08 in 4/10).
II.
K 88. členu KPK v zvezi s 3. točko 40. člena KPND – Odpravnina ob upokojitvi
Odpravnina ob upokojitvi se izračuna upoštevaje 3. točko 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 popr. 59/99, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01, 43/01, 99/01, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02, 19/02, 69/02, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06), na podlagi katere javnemu uslužbencu ob upokojitvi pripada odpravnina v višini treh povprečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih bruto plač, če je to za javnega uslužbenca ugodnejše, in na podlagi katere v kolektivnih pogodbah dejavnosti in v poklicnih kolektivnih pogodbah ni mogoče določiti višjega zneska odpravnine. Navedena določba je bila sprejeta v okviru sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v mesecu januarju 1998, skladno z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, ki ureja tudi višino odpravnine ob odhodu v pokoj (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05, 71/06, 62/07, 19/08, 67/08).
Št. 101-1/2010/1
Ljubljana, dne 9. februarja 2010
EVA 2010-3511-0005
mag. Nataša Belopavlovič l.r.
Predsednica
Odbora za razlago KPK

AAA Zlata odličnost