Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

918. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, stran 2722.

Na podlagi petega odstavka 39. člena in četrtega odstavka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod in 98/09 – ZIUZGK) objavlja minister za finance
P O V P R E Č N O L E T N O S T O P N J O
davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2009 35,37%.
Št. 423-60/2010/4
Ljubljana, dne 9. marca 2010
EVA 2010-1611-0036
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina