Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

912. Pravilnik o spremembah Pravilnika za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa, stran 2715.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 68. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
1. člen
V Pravilniku za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 18/04, 78/04 in 120/07) se v 5. členu črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Način določanja obrestnih mer in obrestovanje prostih denarnih sredstev podrobneje ureja pravilnik, ki ureja način obrestovanja, roke obračuna in plačila obresti ter določanje obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 473-104/2007/15
Ljubljana, dne 12. marca 2010
EVA 2010-1611-0060
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance