Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

910. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem programu višjega strokovnega izobraževanja USTNI HIGIENIK, stran 2714.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem programu višjega strokovnega izobraževanja USTNI HIGIENIK
1. člen
V Pravilniku o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem programu višjega strokovnega izobraževanja ustni higienik (Uradni list RS, št. 94/08) se besedilo 9. točke »Zobozdravstvena vzgoja in preventiva« 4. člena spremeni tako, da se glasi: »Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medicine, splošne medicine, dentalne medicine ali zdravstvene vzgoje.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-42/2009
Ljubljana, dne 24. februarja 2010
EVA 2009-3311-0026
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport