Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

575. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi kulturnega doma in inventarja, stran 1493.

Na podlagi 11., 16. in 28. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 24. redni seji z dne 11. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi kulturnega doma in inventarja
1. člen
V Pravilniku o uporabi kulturnega doma in inventarja (Uradni list RS, št. 139/04, 34/08) se spremeni besedilo 6. člena tako, da se glasi:
»Plačila uporabe, obratovalnih in drugih stroškov dvorane v Kulturnem domu Šmartno so za izvedbo ene prireditve v letu oproščena društva, ki so za svoje programe sofinancirana iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji.
Za vse ostale nekomercialne prireditve so zgoraj omenjena društva dolžna plačati obratovalne (elektrika, čiščenje, ogrevanje in komunalne storitve) in druge stroške (postavljanje miz in stolov).
Plačila uporabe dvorane, obratovalnih in drugih stroškov so oproščeni tudi javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Šmartno pri Litiji.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-15/2004-2
Šmartno pri Litiji, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.