Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

574. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Ciciban, stran 1492.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 24. redni seji dne 11. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Ciciban
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec Ciciban (Uradni list RS, št. 123/08) se v celoti spremeni 9. člen, ki se na novo glasi:
»Merila in kriteriji za sprejem otrok v vrtec:
+------------------------------------------------+-------------+
|1. Stalno prebivališče staršev v Občini Šmartno |Število točk |
|pri Litiji:                   +-------------+
|oba starša                   |   6   |
|eden od staršev                 |   3   |
|en starš v enoroditeljski družini (s potrdilom, |   6   |
|ki ga izda pristojna inštitucija)        |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|2. Otrok v enoroditeljski družini s preživnino |   8   |
|(s potrdilom, ki ga izda pristojna institucija) |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|3. Otrok, uvrščen v prednostni vrstni red iz  |   8   |
|preteklega leta, ki je izpolnjeval pogoj za   |       |
|sprejem v vrtec                 |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|4. Otrok obeh zaposlenih staršev ali staršev  |   6   |
|študentov (s potrdilom, ki ga izda pristojna  |       |
|institucija) oziroma otrok zaposlenega starša  |       |
|ali starša študenta v enoroditeljski družini  |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|5. Otrok v družini, v kateri je zaposlen samo  |   3   |
|eden od staršev oziroma je študent (s      |       |
|potrdilom, ki ga izda pristojna institucija)  |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|6. Otrok staršev, ki že imajo v vrtec Ciciban  |   3   |
|vključenega otroka               |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|7. Družina z več otroki:            |       |
|2 otroka                    |   1   |
|3 otroci                    |   2   |
|4 otroci in več                 |   3   |
+------------------------------------------------+-------------+
|8. Otrok, ki bo v naslednjem šolskem letu    |   3   |
|šoloobvezen                   |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|9. Otrok, ki ima priporočilo zdravstvene službe |   4   |
|in je v postopku usmerjanja v programe vzgoje  |       |
|in izobraževanja na podlagi Zakona o usmerjanju |       |
|otrok s posebnimi potrebami           |       |
+------------------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Spremeni se zadnji odstavek 10. člena, in sicer:
»Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva kot dodatni kriterij starost otroka – prednost ima starejši otrok.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije Slovenije.
Št. 601-005/2008-1
Šmartno pri Litiji, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.