Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

573. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del), stran 1492.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in 13. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 24. redni seji dne 11. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem območju osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 20/94, 83/08. Spremembe in dopolnitve se nanašajo samo na del odloka (tekstualni in grafični), ki se nanaša na gradnjo obvozne ceste R 330.
2. člen
V 3. členu odloka se v točkah 1.3.4. in 1.2.3. zbriše besedilo, ki se nanaša na novogradnje regionalne ceste št. 330.
3. člen
V 4. členu se briše točka »6.1. Dinamični promet«.
4. člen
V 9. členu se briše tretja alineja poglavja »1. Etapa«.
5. člen
V grafičnem in besedilnem delu odloka, ki se nanaša na gradnjo obvoznice veljajo določila Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347 (Uradni list RS, št. 78/08).
6. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-001/2008
Šmartno pri Litiji, dne 16. februarja 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.