Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

565. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč, stran 1488.

Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in št. 45/08) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 26. redni seji dne 16. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Mirna Peč se imenuje:
za predsednico: Zofija Redek, roj. 1951, Novo mesto, Potočna vas 4,
za namestnico predsednice: Nataša Plavec Matko, roj. 1975, Mirna Peč, Postaja 72,
za članico: Nina Mikec, roj. 1983, Mirna Peč, Postaja 7,
za namestnico članice: Irena Mežan, roj. 1959, Mirna Peč, Šranga 2,
za člana: Andrej Vovko, roj. 1973, Mirna Peč, Biška vas 27,
za namestnico člana: Marija Parkelj, roj. 1973, Mirna Peč, Vihre 2,
za članico: Nataša Erpe, roj. 1980, Mirna Peč, Marof 22 a,
za namestnika člana: Silvester Barbo, roj. 1967, Mirna Peč, Veliki Kal 19.
2. člen
Sedež volilne komisije je v prostorih Občine Mirna Peč v Mirni Peči, Trg 2.
3. člen
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije – Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 33/06).
Št. 040-01/2010-2
Mirna Peč, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.