Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

560. Sklep o podelitvi stavbne pravice, stran 1483.

Na podlagi 64. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US, 100/09) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 9. izredni seji dne 10. 2. 2010 sprejel
S K L E P
1. člen
(1) Občina Log - Dragomer podeljuje družbi Tehnocommerce, d.o.o., V Loki 28, 1351 Brezovica pri Ljubljani, stavbno pravico na delu zemljišč:
– parc. št. 657/9 v izmeri 167,19 m2,
– parc. št. 656/7 v izmeri 105,40 m2,
– parc. št. 656/5 v izmeri 50,53 m2,
– parc. št. 657/1 v izmeri 50,01 m2,
vse k.o. Log, za namen izgradnje športnega objekta.
(2) Stavbna pravica se podeljuje za čas 27,5 mesecev.
(3) Stavbna pravica je neodplačna.
2. člen
Občinski svet Občine Log - Dragomer pooblašča župana Občine Log - Dragomer za podpis pogodbe.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-1/2008
Dragomer, dne 10. februarja 2010
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.