Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

557. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o vključitvi območja namenjenega izgradnji naselja varovanih stanovanj na severovzhodnem delu vasi Kobjeglava v poselitveno območje, stran 1482.

Na podlagi 46.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09), 88. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) ter 3. in 56. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – UPB2) je Občinski svet Občine Komen na 30. redni seji dne 17. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o razpisu svetovalnega referenduma o vključitvi območja namenjenega izgradnji naselja varovanih stanovanj na severovzhodnem delu vasi Kobjeglava v poselitveno območje
1. člen
Razpiše se svetovalni referendum o vključitvi območja namenjenega izgradnji naselja varovanih stanovanj na severovzhodnem delu vasi Kobjeglava v poselitveno območje.
2. člen
Svetovalni referendum se razpiše za območje Vaške skupnosti Kobjeglava, ki zajema območje naselij Kobjeglava in Tupelče.
3. člen
Za dan razpisa referenduma se šteje 26. februar 2010. S tem datumom začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
4. člen
Referendum se izvede v nedeljo, 28. marca 2010.
5. člen
Referendumsko vprašanje se glasi:
»Ali ste za to, da se v osnutek občinskega prostorskega načrta med poselitvena območja vključi tudi območje na severovzhodnem delu vasi Kobjeglava, ki zajema parcele št. 1904, 1905, 1907/1, 1907/2, 1906/1, 1906/2, 1907/3, 1908, 1907/24, 1907/25, 1907/28, 1902, 1903, 1901, 1900/2, 1900/1, 1899, 1897, 1898, 1907/29, 1907/30, 1885, 1907/32, 1886, 1884, 1887, 1877, 1879, 1907/33, 1907/36, 1850, 1848, 1907/37, 1907/38, 1853, 1854, 1852, 1859, 1857, 1860, 1861, 1862, 1863, 1880, 1864, 1865, 1867, 1856, 1869, 1870, 1871/1, 1873, 1874, 1876, 1871/2, 1894, 1895, 1896, 1890, 1891, 1892, 1893, 1888, 1889, 1907/27, 1909, 1907/49 ter dele parcel št. 2713/2, 1907/46 in 2746/3, vse k.o. Kobjeglava, ter se ga opredeli kot območje za stanovanjske površine za posebne namene (z namenom izgradnje naselja varovanih stanovanj)?«
6. člen
Glasovnica mora biti opremljena s pečatom Občine Komen, občinske volilne komisije.
7. člen
Postopek za izvedbo svetovalnega referenduma vodi Občinska volilna komisija Občine Komen.
8. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-04/2010-7
Komen, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.