Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

556. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro, stran 1482.

Na podlagi 16. in 92. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 30. redni seji dne 17. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javno dobro
1.
Ukine se status javno dobro na nepremičninah s parc. št. 950/28, v izmeri 53 m2, parc. št. 950/29, v izmeri 42 m2, parc. št. 950/30, v izmeri 17 m2 in parc. št. 950/31, v izmeri 60 m2, vse po vrsti rabe: prodajni trg, vpisanih v vložku št. 714, k.o. Štanjel.
2.
Parcela št. 950/28, v izmeri 53 m2, parcela št. 950/29, v izmeri 42 m2, parcela št. 950/30, v izmeri 17 m2 in parcela št. 950/31, v izmeri 60 m2, vse po vrsti rabe: prodajni trg, k.o. Štanjel, se odpišejo iz dosedanje vložne številke ter se lastninska pravica za to parcelo vknjiži v korist in na ime Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, matična številka 5883091.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-04/2010-5
Komen, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.