Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

551. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice, stran 1478.

Na podlagi 4. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 34. redni seji dne 11. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Obvezne občinske gospodarske javne službe so naslednje:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. vzdrževanje občinskih javnih cest,
9. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč.«
2. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Jesenice posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. upravljanje in urejanje mestne tržnice,
4. plakatiranje in razobešanje transparentov,
5. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
6. vzdrževanje občinskih javnih cest,
7. zbiranje komunalnih odpadkov,
8. prevoz komunalnih odpadkov,
9. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
10. urejanje in čiščenje javnih površin,
11. distribucija toplote iz vročevodnega omrežja,
12. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– s podelitvijo koncesije:
1. izvajanje javnega mestnega prometa,
2. obdelava mešanih komunalnih odpadkov.
Vzdrževanje semaforjev in vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije na vozišču občinskih cest in drugih javnih prometnih površinah se zaradi značilnosti in specifičnosti izvajanja teh del zagotavlja neposredno v okviru občinske uprave.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2010-2
Jesenice, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost