Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

550. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje, stran 1477.

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) in 119. člena Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 34. seji dne 11. 2. 2010 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje
1. člen
(Predmet obvezne razlage)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje (Uradni list RS, št. 108/09, v nadaljevanju: Odlok) v 19. členu opredeljuje načine ogrevanja v območju, ki ga ureja Odlok, in upoštevanje določil Energetske zasnove mesta Jesenice in Novelacije energetske zasnove mesta Jesenice.
2. člen
(Obvezna razlaga 19. člena Odloka)
»Pogoji za izvajanje energetske politike so v Občini Jesenice dopuščeni z Energetsko zasnovo mesta Jesenice in njeno novelacijo. Ker Energetska zasnova in njena novelacija dopuščata tudi drugačen način ogrevanja objektov, kot ga za posamezno območje predvidevata ta dokumenta, navedeno velja tudi za celotno območje, ki ga ureja Odlok, kolikor to s svojim sklepom določi župan. V primeru take izjeme se tudi ne upošteva določil drugega odstavka 19. člena.«
3. člen
(Začetek veljavnosti obvezne razlage)
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3505-7/2007
Jesenice, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.