Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

528. Pravilnik o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora, stran 1462.

Na podlagi sedmega odstavka 615. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo) izdajajo minister za gospodarstvo, minister za pravosodje in minister za finance
P R A V I L N I K
o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za določanje nagrad članom poravnalnega odbora iz 609. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
(merila)
(1) Merilo za določanje višine nagrad članom poravnalnega odbora je:
+--------------------------------------+-----------------------+
| Višina osnovnega kapitala prevzete |  Višina nagrade   |
|       družbe v EUR       |     v EUR     |
+-------------------+------------------+            |
|    nad    |    do    |            |
+-------------------+------------------+-----------------------+
|     -     |   200.000   |     650     |
+-------------------+------------------+-----------------------+
|   200.000   |   400.000   |     750     |
+-------------------+------------------+-----------------------+
|   400.000   |     -    |     850     |
+-------------------+------------------+-----------------------+
(2) Nagrada po tem členu zajema študij zadeve, udeležbo na sejah in izdelavo mnenja.
(3) Predsedniku poravnalnega odbora za posamezen primer se višina nagrade, določene v prvem odstavku tega člena, poveča za 25 odstotkov.
(4) Če poravnalni odbor pritegne zunanje izvedence in jim naroči izdelavo izvedenskega mnenja, se višina nagrade, določene v prvem odstavku tega člena, zniža za 30 odstotkov.
3. člen
(širši odbor)
Članu poravnalnega odbora, ki ima pet članov, se višina nagrade, določene v prvem odstavku prejšnjega člena, poviša za 25 odstotkov.
4. člen
(poravnava)
Če udeleženci sklenejo poravnavo pred poravnalnim odborom in sodišče potrdi sklenjeno poravnavo, se višina nagrade, določene v prvem odstavku 2. člena tega pravilnika, poviša za 50 odstotkov.
5. člen
(stroškovnik)
Vse nagrade po tem pravilniku in stroški postopka iz šestega odstavka 609. člena zakona se vpisujejo v stroškovnik, ki ga poravnalni odbor skupaj s svojim mnenjem pošlje sodišču.
6. člen
(razveljavitev predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora izvedencev (Uradni list RS, št. 82/06).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-206/2009-8
Ljubljana, dne 28. januarja 2010
EVA 2009-2111-0270
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo
 
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje
 
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance