Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

520. Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-M), stran 1458.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-M)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. februarja 2010.
Št. 003-02-2/2010-13
Ljubljana, dne 19. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-M)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo) se v točki b) šestega odstavka 49.č člena v napovednem besedilu letnica »2010« nadomesti z letnico »2011«, tretja alineja pa se spremeni tako, da se glasi:
»– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 10. 2011.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Funkcionarjem plačne podskupine A5 se preostanek nesorazmerja v osnovnih plačah, ki ni bil odpravljen do uveljavitve tega zakona, odpravi s 1. oktobrom 2011.
3. člen
(1) Plačna lestvica iz Priloge 1 zakona se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2010 povišajo za 0,2 odstotka.
(2) Usklajena plačna lestvica iz prejšnjega odstavka se objavi kot Priloga 1 tega zakona.
4. člen
Glede na uskladitev plačne lestvice iz prejšnjega člena se funkcionarjem in javnim uslužbencem v javnem sektorju opravi poračun plač od 1. januarja 2010.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/10-33/21
Ljubljana, dne 11. februarja 2010
EPA 877-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
  Priloga 1:
  Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2010

+--------------+--------------+---------------+----------------+
|Plačni razred |Osnovna plača | Plačni razred | Osnovna plača |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   1    |  472,98  |   34    |  1.725,62  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   2    |  491,91  |   35    |  1.794,64  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   3    |  511,57  |   36    |  1.866,44  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   4    |  532,04  |   37    |  1.941,08  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   5    |  553,32  |   38    |  2.018,73  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   6    |  575,46  |   39    |  2.099,49  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   7    |  598,46  |   40    |  2.183,48  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   8    |  622,40  |   41    |  2.270,81  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   9    |  647,32  |   42    |  2.361,62  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   10   |  673,20  |   43    |  2.456,10  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   11   |  700,13  |   44    |  2.554,35  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   12   |  728,14  |   45    |  2.656,51  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   13   |  757,26  |   46    |  2.762,77  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   14   |  787,55  |   47    |  2.873,29  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   15   |  819,06  |   48    |  2.988,22  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   16   |  851,81  |   49    |  3.107,75  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   17   |  885,90  |   50    |  3.232,06  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   18   |  921,33  |   51    |  3.361,34  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   19   |  958,18  |   52    |  3.495,80  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   20   |  996,50  |   53    |  3.635,62  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   21   |  1.036,37  |   54    |  3.781,06  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   22   |  1.077,82  |   55    |  3.932,29  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   23   |  1.120,93  |   56    |  4.089,57  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   24   |  1.165,78  |   57    |  4.253,18  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   25   |  1.212,40  |   58    |  4.423,29  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   26   |  1.260,90  |   59    |  4.600,22  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   27   |  1.311,33  |   60    |  4.784,23  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   28   |  1.363,79  |   61    |  4.975,60  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   29   |  1.418,34  |   62    |  5.174,62  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   30   |  1.475,07  |   63    |  5.381,61  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   31   |  1.534,08  |   64    |  5.596,88  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   32   |  1.595,43  |   65    |  5.820,75  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|   33   |  1.659,24  |        |        |
+--------------+--------------+---------------+----------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti