Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

310. Sklep o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 1080.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), Odlokom o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/05, Uradni list RS, št. 119/07), Odlokom o gospodarski javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Velike Lašče in na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 21. redni seji dne 20. januarja 2010 sprejel
S K L E P
o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1. Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme predlog faktorja preračuna za:
1.1. komunalne odpadke iz gospodinjstev in njim podobnih iz dejavnosti iz mase v prostornino, ki je razmerje med zbrano maso mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in njim podobnih iz dejavnosti ter obračunskega volumna posod za preostanek odpadka in znaša ob uveljavitvi povprečne cene za storitve ravnanja z odpadki 63,72 kg/m3. Kolikor se spremenijo vhodni podatki (zbrana masa mešanih komunalnih odpadkov in njim podobnim iz dejavnosti ali obračunski volumen posod preostanka odpadka) za več kot 1,0 odstotne točke, se sorazmerno spremeni faktor preračuna in s tem cenik.
1.2. komunalne odpadke iz proizvodnje, obrti in storitvene dejavnosti mase v vožnjo, ki je razmerje med zbrano in odpeljano maso odpadkov ter številom opravljenih voženj in znaša ob uveljavitvi povprečne cene za storitve ravnanja z odpadki 1.023,58 kg/vožnjo. Kolikor se spremenijo vhodni podatki (zbrana masa odpadkov ali število voženj) za več kot 1,0 odstotne točke se sorazmerno spremeni faktor preračuna in s tem cenik.
Snaga javno podjetje d.o.o. upošteva vhodne podatke za spremembo faktorjev preračuna iz količin navedene v sprejetem letnem poročilu podjetja.
2. Cenike storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na podlagi sprejetih povprečnih ceh storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in faktorjev preračuna oblikuje Snaga javno podjetje d.o.o. in jih objavi na svojih spletnih straneh.
3. Mesečni strošek za komunalne odpadke iz gospodinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja dejavnosti, ki so po naravi in sestavi podobni gospodinjskim odpadkom, določa Snaga javno podjetje d.o.o. na podlagi naslednjega izračuna:
Strošek(mesečni) = E x N,
kjer sta:
E – cena za komunalne odpadke za velikost posode ali vrečke
N – število prevzemov posod ali vrečk.
4. Za stavbo, ki se jo uporablja kot počitniško hišo, se za mesečni obračun storitev javne službe zbiranja in prevoza ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za komunalne odpadke iz gospodinjstev upošteva 30% cene, ki velja za prevzemanje komunalnih odpadkov v posodi s prostornino 120 litrov.
5. Kot merilo za razdeljevanje javne službe med posameznimi stanovanji v stavbi ali več stavbah s kupnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov se uporablja število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznem stanovanju. Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe ali njen upravitelj ali plačniki računov storitev javne službe niso posredovali pisno podatke in dokazila o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih, se uporabi kot merilo za razdelitev stroškov javne službe po posameznih stanovanjih podatke o tlorisnih površinah stanovanj.
6. Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov odpadkov (Uradni list RS, št. 108/01) in Sklep o objavi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 29/04).
Št. 0301-06/2010
Velike Lašče, dne 20. januarja 2010
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti