Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 1077.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 29/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba US, 70/00), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 29. redni seji dne 27. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 70/09) se spremeni 1. člen, tako da se glasi:
»S tem odlokom se sprejme novelirani Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (verzija 1.1) in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.«
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme:
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
| Vrsta komunalne | Obračunsko |Skupni stroški| Obračunski |
|    opreme   |  območje  |   [€]   | stroški [€] |
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|Ceste       |  OB_C_1  | 9.746.355,14 | 5.847.813,08|
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|Vodovod      |  OB_V_1  | 306.972,52 | 306.972,52 |
|          +-------------+--------------+-------------+
|          |  OB_V_2  | 37.475,04  | 37.475,04 |
|          +-------------+--------------+-------------+
|          |  OB_V_3  |   /    |   /   |
|          +-------------+--------------+-------------+
|          |  OB_V_4  |   /    |   /   |
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|Javna razsvetljava |  OB_JR_1  | 49.796,40  | 49.796,40 |
|          +-------------+--------------+-------------+
|          |  OB_JR_2  |  9.679,80  |  9.679,80 |
|          +-------------+--------------+-------------+
|          |  OB_JR_3  | 27.121,80  | 27.121,80 |
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|Prostori za    |  OB_PRO_1 | 126.710,33 | 126.710,33 |
|ravnanje z odpadki |       |       |       |
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|Avtobusna     |  OB_AP_1  | 15.000,00  | 15.000,00 |
|postajališča    |       |       |       |
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|Pločniki      |  OB_PL_1  | 223.655,29 | 223.655,29 |
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+-------------+-------------+-------------+------------+-----------+
|Vrsta opreme |  Oznaka  |       | Vrednost | Cena ne |
|       |obračunskega |  PP [m2]  |  [EUR]  |enoto (Cpi)|
|       |  območja  |       |      | [EUR/m2] |
+-------------+-------------+-------------+------------+-----------+
|Ceste    |  OB_C_1  | 3.520.961,04|5.847.813,08|  1,661  |
+-------------+-------------+-------------+------------+-----------+
|Vodovod   |  OB_V_1  | 1.679.680,03| 306.972,52 |  0,183  |
|       +-------------+-------------+------------+-----------+
|       |  OB_V_2  | 32.268,39 | 37.475,04 |  1,161  |
|       +-------------+-------------+------------+-----------+
|       |  OB_V_3  |   /    |   /   |   /   |
|       +-------------+-------------+------------+-----------+
|       |  OB_V_4  |   /    |   /   |   /   |
+-------------+-------------+-------------+------------+-----------+
|Javna    |  OB_JR_1  | 243.767,39 | 49.796,40 |  0,204  |
|razsvetljava +-------------+-------------+------------+-----------+
|       |  OB_JR_2  | 44.814,51  | 9.679,80 |  0,216  |
|       +-------------+-------------+------------+-----------+
|       |  OB_JR_3  | 168.114,31 | 27.121,80 |  0,161  |
+-------------+-------------+-------------+------------+-----------+
|Prostori za |  OB_PRO_1 | 3.520.961,04| 126.710,33 |  0,036  |
|ravnanje z  |       |       |      |      |
|odpadki   |       |       |      |      |
+-------------+-------------+-------------+------------+-----------+
|Avtobusna  |  OB_AP_1  | 3.520.961,04| 15.000,00 |  0,004  |
|postajališča |       |       |      |      |
+-------------+-------------+-------------+------------+-----------+
|Pločniki   |  OB_PL_1  | 3.520.961,04| 223.655,29 |  0,064  |
+-------------+-------------+-------------+------------+-----------+
Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+-------------+------------+-----------+------------+----------+
|Vrsta opreme |  Oznaka  |      | Vrednost | Cena ne |
|       |obračunskega| NTPO [m2] |  [EUR]  |  enoto |
|       |  območja |      |      |  (Cti) |
|       |      |      |      | [EUR/m2] |
+-------------+------------+-----------+------------+----------+
|Ceste    | OB_C_1  | 504.565,20|5.847.813,08| 11,590 |
+-------------+------------+-----------+------------+----------+
|Vodovod   | OB_V_1  | 245.825,43| 306.972,52 | 1,249  |
|       +------------+-----------+------------+----------+
|       | OB_V_2  | 5.616,75 | 37.475,04 | 6,672  |
|       +------------+-----------+------------+----------+
|       | OB_V_3  |   /   |   /   |  /   |
|       +------------+-----------+------------+----------+
|       | OB_V_4  |   /   |   /   |  /   |
+-------------+------------+-----------+------------+----------+
|Javna    | OB_JR_1  | 30.051,31 | 49.796,40 | 1,657  |
|razsvetljava +------------+-----------+------------+----------+
|       | OB_JR_2  | 9.192,73 | 9.679,80 | 1,053  |
|       +------------+-----------+------------+----------+
|       | OB_JR_3  | 31.425,81 | 27.121,80 | 0,863  |
+-------------+------------+-----------+------------+----------+
|Prostori za | OB_PRO_1 | 504.565,20| 126.710,33 | 0,251  |
|ravnanje z  |      |      |      |     |
|odpadki   |      |      |      |     |
+-------------+------------+-----------+------------+----------+
|Avtobusna  | OB_AP_1  | 504.565,20| 15.000,00 | 0,030  |
|postajališča |      |      |      |     |
+-------------+------------+-----------+------------+----------+
|Pločniki   | OB_PL_1  | 504.565,20| 223.655,29 | 0,443  |
+-------------+------------+-----------+------------+----------+
                               «.
3. člen
K besedilu četrtega odstavka 12. člena se doda določilo:
»Območje možnosti priključitve oziroma uporabe nove komunalne opreme za katere se po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek, sprejme Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici s sklepom.«
4. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Novelirani Program opremljanja stavbnih zemljišč (verzija 1.1), vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3523-4/2010
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti