Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

282. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Kostanjevica na Krki, stran 1015.

Na podlagi 16. in 30. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek), ter 80. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 24/07) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 29. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o protokolarnih obveznostih Občine Kostanjevica na Krki
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa protokolarne obveznosti Občine Kostanjevica na Krki ob državnih praznikih, občinskemu prazniku in drugih pomembnih dogodkih ter posebne časti, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, nosilcem raznih priznanj in posameznim občanom.
2. člen
Sredstva za financiranje posameznih protokolarnih obveznosti potrdi, na predlog župana, občinski svet v vsakoletnem občinskem proračunu.
3. člen
Za izvajanje določil tega pravilnika je odgovoren župan. Administrativno-tehnična opravila v zvezi z izvajanjem posameznih nalog opravlja občinska uprava.
2. DRŽAVNI PRAZNIKI IN OBČINSKI PRAZNIK
4. člen
Občina Kostanjevica na Krki pripravi proslave in druge svečanosti ob naslednjih državnih praznikih:
– 8. februar, slovenski kulturni praznik,
– 27. april, dan boja proti okupatorju in 1. maj, praznik dela,
– 25. junij, dan državnosti,
– 31. oktober, dan reformacije in 1. november, dan spomina na mrtve,
– 26. december, dan samostojnosti.
Ob državnih praznikih se v občini izobesijo državna, občinska in evropska zastava v skladu z Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, Uredbo o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji ter Odlokom o grbu, zastavi in žigih Občine Kostanjevica na Krki.
Za izvedbo teh proslav in svečanosti je odgovoren župan ali od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Ob 16. avgustu, prazniku Občine Kostanjevica na Krki, pripravi župan posebno slavnostno sejo, na kateri se podelijo občinska priznanja.
Ob občinskem prazniku se v občini izobesijo državna, občinska in evropska zastava v skladu z akti iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
Na spominski dan Občine Kostanjevica na Krki, 21. oktober, pripravi župan žalno komemoracijo pri grobu talcev ali žalno sejo občinskega sveta.
3. OBVEZNOSTI OBČINE DO NOSILCEV OBČINSKIH NAGRAD IN PRIZNANJ, FUNKCIONARJEV IN DRUGIH OBČANOV
6. člen
Nosilcem občinskih priznanj občina izkaže pozornost:
– s svečanim sprejemom ob podelitvi priznanj na osrednji proslavi ob občinskem prazniku,
– z novoletno čestitko,
– s posebnim voščilom ob 80., 90., 100. in več letnici rojstva,
– z osmrtnico in ikebano ob smrti, z govorom ob grobu enega izmed občinskih funkcionarjev, v primeru, da svojci izrazijo željo,
– s sožalno brzojavko svojcem.
7. člen
Aktivnim občinskim funkcionarjem v tekočem mandatu (županu, podžupanu, članom občinskega sveta) pripada:
– čestitka ob okroglih jubilejih,
– osmrtnica in ikebana ob smrti, z govorom ob grobu enega izmed občinskih funkcionarjev, v primeru, da svojci izrazijo željo,
– žalna seja ob smrti občinskega funkcionarja.
8. člen
Najstarejšim občankam in občanom župan Občine Kostanjevica na Krki osebno čestita in izroči darilo ob njihovi 90. in večletnici rojstva.
Občankam in občanom ob 80. in 85. letnici rojstva pa izkaže pozornost s posebnim voščilom.
4. DRUGI POMEMBNI DOGODKI
9. člen
Ob obisku delegacij iz Slovenije in tujine je gostitelj župan.
Goste ob prihodu v občino pozdravijo oziroma se ob odhodu od njih poslovijo župan ali podžupan in direktor občinske uprave.
10. člen
Ob uradnih obiskih domačih in tujih delegacij župan lahko priredi svečano kosilo ali večerjo. Na slovesnosti ob prihodu ali odhodu domačih in tujih delegacij ter obedu, župan določi krog vabljenih.
Župan posameznemu gostu lahko izroči darilo, katerega vrednost praviloma ne presega višine 64,00 EUR.
11. člen
Za izbiro, pripravo, usklajevanje in nabavo daril skrbi od župana pooblaščena oseba, ki tudi vodi evidenco o gostih in izročenih darilih.
5. OSTALE DOLOČBE
12. člen
Ob izjemnih dogodkih, ki niso predvideni s tem pravilnikom, določi župan ali od njega pooblaščena oseba protokolarne aktivnosti občine za vsak primer posebej.
6. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 081-1/2008-2
Kostanjevica na Krki, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti