Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000, stran 1007.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08 in 79/09) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 21. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000
1. člen
V 2. členu Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000 (Uradni list RS, št. 79/97, 45/99, 57/99, 59/00, 50/01, 33/02, 58/03, 55/06) se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zaradi neusklajenosti z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04 in 104/09) prenehata veljati:
– Odlok o zazidalnem načrtu za obrtniško cono (Šentlenart) Brežice (Uradni list SRS, št. 51/71, 32/85, 39/86, Uradni list RS, št. 6/93, 66/99, 66/00 – Odl. US, 4/02, 64/08) na delu območja, ki ga tvori prostorska enota B4-07P5/1, kot je to prikazano v planskem aktu in
– Odlok o zazidalnem načrtu “Dedro – Dobova” (Brežice) (Uradni list RS, št. 52/95, 66/00 – Odl. US).«
2. člen
Prostorsko ureditvene pogoje za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št 103/06 – uradno prečiščeno besedilo in 77/09) se izvaja znotraj določenih meja prostorsko izvedbenih načrtov navedenih v 1. členu tega odloka, kot je opredeljeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04,123/04 in 104/09).
3. člen
V prejšnjem členu navedena dokumentacija se uporablja kot sestavni del dokumentacije prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Brežice, kot izsek iz PUP.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2010
Brežice, dne 21. januarja 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost