Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih Občine Brežice (SDPUP-1), stran 1006.

Na podlagi petega odstavka 61. člena in četrtega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08 in 79/09) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 21. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih Občine Brežice (SDPUP-1)
1. člen
V drugem odstavku 11. člena Odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih Občine Brežice (Uradni list RS, št 103/06 – uradno prečiščeno besedilo in 77/09) se za besedama »oziroma zaselkov,« črta besedilo »so pa opredeljena z VIII. kategorijo« in nadomesti z novim besedilom, ki glasi: »so pa opredeljena kot stavbna zemljišča ali pa so določene gradbene parcele s strani pristojnega organa v skladu z namembnostjo, kot je določena z odločbo,«.
2. člen
V 6. členu se doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– gradnja objektov znotraj določenih gradbenih parcel s strani pristojnega organa v skladu z namembnostjo, kot je določena z odločbo,«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2010
Brežice, dne 21. januarja 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost