Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

272. Obvezna razlaga 10. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice, stran 1006.

Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08 in 79/09) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 21. 1. 2010 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
10. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
1. člen
Obvezna razlaga 10. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 103/06 – uradno prečiščeno besedilo in 77/09) se glasi:
»Na osnovi četrtega stavka 10. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice je mogoč le tak poseg oziroma gradnja takšne stavbe, ki je po tipologiji skladna z obstoječo pozidavo, ob upoštevanju določil Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice. Za staro obstoječo pozidavo se šteje pozidava, ki je dejansko obstajala na dan uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 25/88).«
2. člen
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 103/06 – uradno prečiščeno besedilo in 77/09) in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-9/2009
Brežice, dne 21. januarja 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost