Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

270. Aneks št. 8 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 1005.

A N E K S št. 8
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07, 93/07, 35/08, 97/08)
1. člen
V točki 1. Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se dodata nova dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se glasita:
(12) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v enajstem odstavku te točke, se decembra 2009 povečajo za 2,0%.
(13) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
+------------+-------+--------------+------------+-------------+
|  Tarifni | RR  | Čistopisno | Založniška | Knjigotrška |
|  razred  |    | informativna | dejavnost | dejavnost |
|      |    | in revijalna |      |       |
|      |    | dejavnost  |      |       |
+------------+-------+--------------+------------+-------------+
|I Enostavna |  1,00|    447,51|   432,13|    401,36|
|dela    |    |       |      |       |
+------------+-------+--------------+------------+-------------+
|II Manj   |  1,15|    514,64|   496,95|    461,56|
|zahtevna  |    |       |      |       |
|dela    |    |       |      |       |
+------------+-------+--------------+------------+-------------+
|III Srednje |  1,30|    581,76|   561,77|    521,77|
|zahtevna  |    |       |      |       |
|dela    |    |       |      |       |
+------------+-------+--------------+------------+-------------+
|IV Zahtevna |  1,45|    648,89|   626,59|    581,97|
|dela    |    |       |      |       |
+------------+-------+--------------+------------+-------------+
|V Bolj   |  1,70|    760,77|   734,62|    682,31|
|zahtevna  |    |       |      |       |
|dela    |    |       |      |       |
+------------+-------+--------------+------------+-------------+
|VI Zelo   |  2,20|    984,52|   950,69|    882,99|
|zahtevna  |    |       |      |       |
|dela    |    |       |      |       |
+------------+-------+--------------+------------+-------------+
|VII Visoko |  2,60|   1.163,53|  1.123,54|   1.043,54|
|zahtevna  |    |       |      |       |
|dela    |    |       |      |       |
+------------+-------+--------------+------------+-------------+
|VIII Najbolj|  3,30|   1.476,78|  1.426,03|   1.324,49|
|zahtevna  |    |       |      |       |
|dela    |    |       |      |       |
+------------+-------+--------------+------------+-------------+
|IX Izjemno |  3,80|   1.700,54|  1.642,09|   1.525,17|
|pomembna,  |    |       |      |       |
|najbolj   |    |       |      |       |
|zahtevna  |    |       |      |       |
|dela    |    |       |      |       |
+------------+-------+--------------+------------+-------------+
in veljajo od decembra 2009 do vključno decembra 2010.
Delodajalci, ki so do vključno novembra 2009 uveljavili drugi odstavek 3. člena Aneksa št. 7 (Uradni list RS, št. 97/08), izhodiščne plače za december 2009 uskladijo za 1,2%.
2. člen
V 2. točki Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se doda nov sedmi odstavek, ki glasi:
(7) Osnovne plače delavcev iz šestega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v dvanajstem odstavku 1. točke, se decembra 2009 povečajo za 2,0% in se izplačujejo do vključno decembra 2010.
Delodajalci, ki so do vključno novembra 2009 uveljavili drugi odstavek 3. člena Aneksa št. 7 (Uradni list RS, št. 97/08), osnovne plače za december 2009, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v dvanajstem odstavku 1. točke, povečajo za 1,2%.
3. člen
S povišanjem plač po tem aneksu so v celoti izpolnjene vse obveznosti iz Aneksa št. 7, vključno vse obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Aneksa št. 7.
4. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
5. člen
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. decembra 2009 dalje.
Ljubljana, dne 11. januarja 2010
Gospodarska zbornica
Slovenije Zbornica založništva, knjigotrštva, grafične dejavnosti in radiodifuznih medijev
Predsednik UO
Mitja Zupančič l.r.
 
Združenje delodajalcev
Slovenije Sekcija za les in papir Predsednik
Milan Lukič l.r.
 
Konfederacija sindikatov, Slovenije Pergam
Predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Sindikat časopisno-informativne, založniške
in knjigotrške dejavnosti Slovenije
Predsednica
Spomenka Gerželj l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 19. 1. 2010 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/17 o tem, da je Aneks št. 8 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 12/06.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti