Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

269. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev enega člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje, stran 1004.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja in o izidu volitev enega člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje
I.
Državna volilna komisija je na podlagi 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/09, ZLS-P) v zvezi z določbami 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) na 25. seji dne 28. 1. 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na volitvah enega člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje, ki so bile 24. januarja 2010, ugotovila naslednji izid glasovanja:
(1) Na volitvah enega člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje je imelo pravico glasovati 48 volivcev, od tega:
– 41 volivcev, ki so bili vpisani v posebni volilni imenik in
– 7 volivcev, ki so glasovali s potrdilom.
(2) Glasovalo je skupaj 48 volivcev ali 100% volivcev glede na število volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
Po pošti ni glasoval nihče.
(3) Oddanih je bilo 48 glasovnic.
(4) Neveljavnih glasovnic ni bilo.
(5) Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. Elko Hudorovac                 30 glasov
(predlagatelj: Zoran Brajdič in skupina volivcev)
2. Bruno Brajdič                  18 glasov
(predlagatelj: Romsko društvo »Romi gredo naprej«).
II.
Državna volilna komisija je skladno z določbami drugega odstavka 11. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je bil za člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje izvoljen:
Elko Hudorovac, roj. 18. 5. 1957, stanujoč v Grosupljem, Veliko Mlačevo 100 (Smrekec 2);
ker je dobil največ glasov.
Št. 18-1/00-02/10
Ljubljana, dne 28. januarja 2010
Državna volilna komisija Ljubljana, Slovenska 54
Člani:
Astrid Prašnikar l.r.
dr. Saša Zagorc l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
Marjan Jarkovič l.r.
Dušan Strnad l.r.
Predsednik:
Anton Gašper Frantar l.r.

AAA Zlata odličnost