Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

264. Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB, stran 978.

Na podlagi 12. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) objavlja minister za zdravje
S E Z N A M
o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB
1. člen
V Seznamu snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 16/08 in 5/09) se v 1. členu:
– v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »Direktivo Komisije 2008/86/ES z dne 5. septembra 2008 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev tebukonazola kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2008, str. 9) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/86/ES)« nadomesti z »Direktivo Komisije 2009/151/ES z dne 27. novembra 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev tolilfluanida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 313 z dne 28. 11. 2009, str. 78; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/151/ES)«;
– v prvi alinei prvega odstavka na koncu besedila namesto podpičja postavi vejica in doda naslednje besedilo: »Direktivo Komisije 2009/84/ES z dne 28. julija 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev sulfuril fluorida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 197 z dne 29. 7. 2009, str. 67), Direktivo Komisije 2009/85/ES z dne 29. julija 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev kumatetralila kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 198 z dne 30. 7. 2009, str. 28), Direktivo Komisije 2009/86/ES z dne 29. julija 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev fenpropimorfa kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 198 z dne 30. 7. 2009, str. 31), Direktivo Komisije 2009/87/ES z dne 29. julija 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev indoksakarba kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 198 z dne 30. 7. 2009, str. 35), Direktivo Komisije 2009/88/ES z dne 30. julija 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev tiakloprida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 199 z dne 31. 7. 2009, str. 15), Direktivo Komisije 2009/89/ES z dne 30. julija 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev dušika kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 199 z dne 31. 7. 2009, str. 19), Direktivo Komisije 2009/91/ES z dne 31. julija 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev dinatrijevega tetraborata kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 201 z dne 1. 8. 2009, str. 39), Direktivo Komisije 2009/92/ES z dne 31. julija 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev bromadiolona kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 201 z dne 1. 8. 2009, str. 43), Direktivo Komisije 2009/93/ES z dne 31. julija 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev alfakloraloze kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 201 z dne 1. 8. 2009, str. 46), Direktivo Komisije 2009/94/ES z dne 31. julija 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev borove kisline kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 201 z dne 1. 8. 2009, str. 50), Direktivo Komisije 2009/95/ES z dne 31. julija 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev aluminijevega fosfida, ki sprošča fosfin, kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 201 z dne 1. 8. 2009, str. 54), Direktivo Komisije 2009/96/ES z dne 31. julija 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev dinatrijevega oktaborat tetrahidrata kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 201 z dne 1. 8. 2009, str. 58), Direktivo Komisije 2009/98/ES z dne 4. avgusta 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev borovega oksida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 203 z dne 5. 8. 2009, str. 58), Direktivo Komisije 2009/99/ES z dne 4. avgusta 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev klorofacinona kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 203 z dne 5. 8. 2009, str. 62), Direktivo Komisije 2009/150/ES z dne 27. novembra 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev flokumafena kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 313 z dne 28. 11. 2009, str. 75) in Direktivo 2009/151/ES«.
2. člen
V Prilogi se v Seznam snovi I – Seznam aktivnih snovi z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti za uporabo v biocidnih proizvodih, pod številko 1 dopolni besedilo z dodatnim besedilom, za zaporedno številko 14 pa dodajo nove zaporedne številke 12, 15, 17 do 25, 27 do 29 in 31, kakor je določeno v Prilogi tega seznama.
3. člen
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-25/2009
Ljubljana, dne 20. januarja 2010
EVA 2009-2711-0046
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost