Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

262. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke, stran 976.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke
1. člen
V Pravilniku o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke (Uradni list RS, št. 54/07 in 2/08 – popr.) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 2006/141/ES z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in o spremembi Direktive 1999/21/ES (UL L št. 401 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 1243/2008 z dne 12. decembra 2008 o spremembi prilog III in VI k Direktivi 2006/141/ES v zvezi z zahtevami glede sestave nekaterih formul za dojenčke (UL L št. 335 z dne 13. 12. 2008, str. 25), določa pogoje, ki jih morajo glede sestave, označevanja in predstavljanja izpolnjevati začetne formule in nadaljevalne formule, namenjene za prehrano zdravih dojenčkov (v nadaljnjem besedilu: začetne formule in nadaljevalne formule).«.
2. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nosilec živilske dejavnosti mora najpozneje v sedmih dneh od dne, ko da začetno formulo prvič v promet na območju Republike Slovenije, to prijaviti ministrstvu, pristojnemu za zdravje. Prva prijava mora vsebovati:
– spremni dopis,
– označbo v slovenskem jeziku v skladu s tem pravilnikom,
– izvirno označbo, če izdelek ni proizveden v Republiki Sloveniji. Če označba ni v angleškem jeziku, je treba priložiti tudi proizvodno specifikacijo v angleškem jeziku.
Za prvo prijavo se plača upravna taksa.
Ministrstvo, pristojno za zdravje na svoji spletni strani objavi seznam prijavljenih začetnih formul, ki so v prometu v Republiki Sloveniji.
Nosilec živilske dejavnosti mora v primeru prenehanja prometa začetne formule o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za zdravje.«.
3. člen
V Prilogi III se:
– v točki »3. Aminokisline in druge dušikove spojine« na začetek seznama doda naslednje besedilo: »L-arginin in njegov hidroklorid (1)«, na koncu seznama pa opomba, ki se glasi:
»(na (1)) L-arginin in njegov hidroklorid se uporabljata samo za izdelavo začetnih formul, izdelanih iz hidrolizatov beljakovin iz točke 2.2 Priloge I začetnih formul za dojenčke, kot je določeno v 7. členu.«.
4. člen
V Prilogi VI se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. Kakovost beljakovin
Nepogrešljive ali pogojno nepogrešljive aminokisline v materinem mleku, izražene v mg na 100 kJ in 100 kcal, so naslednje:
------------------------------------------------------------
Aminokislina       Na 100 kJ(1)     Na 100 kcal
------------------------------------------------------------
Arginin              16        69
Cistin               6        24
Histidin             11        45
Izoleucin             17        72
Leucin              37        156
Lizin               29        122
Metionin              7        29
Fenilalanin            15        62
Treonin              19        80
Triptofan             7        30
Tirozin              14        59
Valin               19        80
------------------------------------------------------------
(1) 1 kJ = 0,239 kcal.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-33/2009
Ljubljana, dne 6. januarja 2010
EVA 2009-2711-0058
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti