Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

37. Javno naznanilo o javni razgrnitvi Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani, stran 115.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/03, 70/08 - ZVO-1B) in 30. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) Občina Sežana s tem
J A V N I M N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ZS 11 - »Lehte« v Sežani
l.
Občina Sežana naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje ZS 11 - »Lehte« v Sežani, ki ga je izdelal Zup d.o.o., iz Britofa pri Kranju, pod številko 35/09, v decembru 2009. Vse priloge navedenega akta so v času uradnih ur na vpogled v Občini Sežana.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 15. januarja do 15. februarja 2010, v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, ter v prostorih Krajevne skupnosti Sežana, Srebrničeva 1, Sežana, v poslovnem času občinskih upravnih organov.
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 10. februarja 2010, ob 16. uri, v veliki sejni dvorani Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.
III.
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelno številko 6879/7, 2909/4, 2911/11, 2917/9, 2917/10, 2917/11, 2917/13, 2911/5, 6142/1, 2912/3, 6125/1, 2909/5, 2876/7, 2876/8, 2878/6, 2878/5, 2919/1, 6879/8, 6879/9, 2917/12, 2911/10, 2911/12, 2911/13, 2917/8, 6149, 6120/1, 2904/2, 2876/4, 6880/3, 6879/5, 2876/3, 6095/94, 6095/93, 6879/3, 2911/2, 2911/3, 2911/4, vsa v katastrski občini Sežana.
IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ali na elektronski naslov obcina@sezana.si, pri čemer se pod »zadeva« navede »Pripomba na javno razgrnitev sprememb ZN Lehte«.
Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine iz točke lll., mora poleg podatkov o nepremičnini navesti tudi svoje ime in priimek ter naslov.
Občina Sežana bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Sežana, http://www.sezana.si, in na oglasni deski Občine Sežana.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenija, na spletni strani Občine Sežana ter na oglasni deski Občine Sežana in Krajevne skupnosti Sežana.
Št. 3505-3/2009
Sežana, dne 4. januarja 2010
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti