Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

34. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje, stran 113.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odločba US, 8/96), 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08 in 58/09), Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji, na dan 31. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 53/07), 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) sta Občinski svet Občine Mozirje na 28. redni seji dne 28. 12. 2009 in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 28. redni seji dne 18. 12. 2009 sprejela
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje
1. člen
Prvi odstavek 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje (Uradni list RS, št. 40/08) se spremeni in glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ima enajst članov, in sicer:
- trije predstavniki ustanovitelja (dva predstavnika Občine Mozirje, en predstavnik Občine Rečica ob Savinji);
- pet predstavnikov delavcev šole in vrtca (dva predstavnika OE Vrtec Mozirje - enota Mozirje, en predstavnik OE Vrtec Mozirje - enota Rečica ob Savinji in dva predstavnika OE OŠ Rečica ob Savinji);
- trije predstavniki staršev (en predstavnik OE Vrtec Mozirje - enota Mozirje, en predstavnik OE Vrtec Mozirje - enota Rečica ob Savinji in en predstavnik OE OŠ Rečica ob Savinji)«.
2. člen
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/09
Mozirje, dne 28. decembra 2009
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.
Št. 007-0001/2009-16
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2009
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti