Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

30. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Oplotnica, stran 111.

Občinski svet Občine Oplotnica je na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in vse nadaljnje spremembe), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) na 15. redni seji dne 22. 12. 2009 obravnaval predlog povišanja cen programov vrtca in sprejel
S K L E P
o cenah programov vrtcev na območju Občine Oplotnica
1. člen
CENE PROGRAMOV VRTCEV SO:
+---------------------------------------------+----------------+
|        VRSTA PROGRAMA        |CENA PROGRAMA V |
|                       |   EUR    |
+---------------------------------------------+----------------+
|1. DNEVNI PROGRAM (6 do 9 ur)        |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)     |   419,85   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)     |   312,17   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Kombinirani oddelki (1 do 6 let)       |   334,89   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Oddelek 3-4 leta               |   334,89   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Oddelek s posebnimi potrebami        |   824,87   |
+---------------------------------------------+----------------+
|2. POLDNEVNI PROGRAM (4 do 6 ur)       |        |
|brez prehrane                |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)     |   284,01   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)     |   221,29   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Kombinirani oddelki (1 do 6 let) in oddelek |   261,28   |
|3-4 leta                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|3. KRAJŠI PROGRAM (3-6 let, brez prehrane)  |   113,11   |
+---------------------------------------------+----------------+
2. člen
CENE PREHRANE SO:
+--------------------+--------------------+--------------------+
|    Obroki    |   Dnevno EUR   |  Mesečno EUR   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Zajtrk       |    0,76    |    16,72    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Malica       |    0,52    |    11,44    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Kosilo       |    1,76    |    38,72    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|SKUPAJ       |    3,04    |    66,88    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
3. člen
Pri dnevni odsotnosti se odbijajo STROŠKI ŽIVIL v višini
+---------------------------------+---------------------------+
|       Obroki       |    Dnevno EUR     |
+---------------------------------+---------------------------+
|Zajtrk              |      0,26      |
+---------------------------------+---------------------------+
|Malica              |      0,18      |
+---------------------------------+---------------------------+
|Kosilo              |      0,60      |
+---------------------------------+---------------------------+
|SKUPAJ              |      1,04      |
+---------------------------------+---------------------------+
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Oplotnica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ en mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Prav tako lahko starši za katere je Občina Oplotnica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, uveljavljajo oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni oziroma poškodbe otroka. O vlogi za koriščenje rezervacije izven termina iz prejšnjega odstavka v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil z odločbo odloči pristojni organ Občine Oplotnica.
Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30% od njihovega z odločbo določenega plačila, medtem, ko so za čas tako imenovane zdravstvene rezervacije oproščeni plačila v celoti. Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v skupnem trajanju največ 2 meseca letno.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 72/08).
6. člen
Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. S:15.13.1/2009
Oplotnica, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost