Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

27. Pravilnik o podeljevanju priznanja »Športnik leta« v Občini Oplotnica, stran 94.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse nadaljnje spremembe) ter 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in št. 1/02) je Občinski svet Občine Oplotnica na 15. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o podeljevanju priznanja »Športnik leta« v Občini Oplotnica
1. člen
Občina Oplotnica podeljuje priznanje »Športnik leta« za najboljše dosežke na področju športa, ki jih je v letu, za katerega se podeljuje priznanje, dosegel posameznik ali skupina športnikov in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu športa v občini.
2. člen
Izbrani športnik leta, športnica leta in športna ekipa leta prejmejo pokal in priznanje Občine Oplotnica. Ostali izbrani športniki oziroma športni delavci prejmejo pokal ali plaketo.
Razglasitev najboljših športnikov leta in podelitev priznanj se izvrši na svečani športno zabavni prireditvi »Športnik leta« najpozneje do začetka maja tekočega leta za preteklo leto.
3. člen
Priznanje »Športnik leta« lahko prejmejo športniki, ki so dopolnili 16 let in so člani športnih društev, katerih sedež je na območju občine Oplotnica, ne glede na naslov športnikovega stalnega bivališča.
Priznanja, ki se podelijo na prireditvi »Športnik leta«:
- najboljša športnica leta v mladinski ali članski kategoriji,
- najboljši športnik leta v mladinski ali članski konkurenci,
- najboljša moška ali ženska ekipa leta v mladinski ali članski kategoriji,
- najboljša športnica, športnik ali ekipa šolskega športnega društva,
- najuspešnejši športni delavec,
- najperspektivnejši športniki in športnice do 16. leta starosti,
- posebno priznanje za izjemne športne dosežke.
4. člen
Kandidati za priznanje »Športnik leta« v mladinski ali članski kategoriji morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
- uvrstitev na olimpijske igre, svetovno ali evropsko prvenstvo,
- uvrstitev do petnajstega mesta na evropskem prvenstvu, svetovnem ali evropskem pokalu,
- uvrstitev do petnajstega mesta na mednarodnem turnirju, kjer so sodelovali športniki najmanj petih držav,
- uvrstitev do šestega mesta na državnem prvenstvu,
- nastop v državni reprezentanci,
- uvrstitev do tretjega mesta na regijskem (področnem) tekmovanju,
- drug pomemben športni dosežek.
Kandidati za priznanja do 16. leta starosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- uvrstitev do šestega mesta na državnem prvenstvu,
- uvrstitev na prvo mesto na regijskem (področnem) tekmovanju.
5. člen
Razpis za podelitev priznanja »Športnik leta« objavi Občina Oplotnica vsako leto najkasneje do konca meseca januarja. Besedilo razpisa se objavi v lokalnih medijih, na spletni strani Občine Oplotnica (www.oplotnica.si) in se pošlje tudi vsem športnim društvom, ki delujejo na območju občine.
6. člen
Kandidate za priznanja lahko predlagajo športna društva in klubi s sedežem v občini Oplotnica in športni novinarji. Pisni predlogi kandidatov za priznanje morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu, podrobno utemeljitev in dokumentacijo o doseženih športnih rezultatih.
Vsako društvo ali klub lahko predlaga le enega kandidata za posamezni naslov oziroma priznanje.
Pisne predloge kandidatov za priznanje je treba poslati v zaprti kuverti na naslov: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, s pripisom:« Ne odpiraj! Razpis za izbor športnika leta«, najkasneje do 20. marca vsakega leta.
7. člen
O podelitvi priznanja »Športnik leta« odloča Komisija za izbiro športnika leta, ki jo sestavljajo trije športni funkcionarji in jo imenuje župan.
Za naslov:
- najboljša športnica leta v mladinski ali članski kategoriji,
- najboljši športnik leta v mladinski ali članski konkurenci,
- najboljša moška ali ženska ekipa leta v mladinski ali članski kategoriji,
- najboljša športnica, športnik ali ekipa šolskega športnega društva in
- najuspešnejši športni delavec,
Se izbere izmed vseh predlogov po en kandidat.
Za naslov:
- najperspektivnejši športniki in športnice do 16. leta starosti, po en kandidat iz vsakega kluba ali društva in za
- posebno priznanje za izjemne športne dosežke brez omejitve števila izbranih izmed predlogov.
8. člen
Komisija izbere dobitnike priznanja »Športnik leta« na podlagi prispelih pisnih predlogov in druge razpoložljive dokumentacije z večino glasov vseh članov. Zapisnik seje komisije, na kateri so izbrali dobitnike priznanja »Športnik leta«, prejmejo v vednost vsi predlagatelji kandidatov in se izobesi na občinski oglasni deski.
9. člen
Če komisija ugotovi, da v posameznem letu ni ustreznih kandidatov za podelitev priznanja »Športnik leta«, lahko sklene, da se priznanje ne podeli.
10. člen
Sredstva za priznanje »Športnik leta« in stroške prireditve zagotovi Občina Oplotnica v proračunu na p.p. 0081200 - ostale naloge v športu v višini, kot ga določi občinski svet.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15.12.1/2009
Oplotnica, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti