Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

24. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu, stran 93.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto - UPB-2 (Uradni list RS, št. 96/08) ter 6. in 39. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/00) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26. seji dne 17. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 115/00) - v nadaljnjem besedilu: pravilnik.
2. člen
Spremeni se 47. člen pravilnika in se po novem glasi:
»Za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje mora naročnik z izvajalcem javne službe skleniti pogodbo o priključitvi.
K pogodbi mora priložiti:
- situacijo z vrisanim objektom v merilu M = 1:1000
- kopijo gradbenega dovoljenja
- projekt vodovodnega priključka
- tehnološki projekt za proizvodne objekte, ker se bo voda rabila v tehnološke namene
- potrdilo lokalne skupnosti o plačanem komunalnem prispevku
- služnostno pravico za vse zemljiške parcele po katerih poteka vodovodni priključek na javni vodovod.
Za obstoječe objekte, ki se ob uveljavitvi tega pravilnika nahajajo na območju stavbnih zemljišč, določenim z Občinskim prostorskim načrtom, je izjemoma na vodovodno omrežje možno začasno priključiti tudi objekte brez gradbenega ali uporabnega dovoljenja, če je to v interesu investitorja in lokalne skupnosti pod pogojem, da:
- investitor oziroma lastnik objekta občini k vlogi za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka predloži dokazilo o začetem postopku legalizacije objekta in pred priključitvijo objekta občini plača komunalni prispevek ali
- ob vlogi za izdajo odločbe za odmero komunalnega prispevka podpiše izjavo, s katero prevzema obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja v roku dveh let po izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka in vse finančne in ostale posledice, ki bi iz tega naslova lahko bremenile lokalno skupnost v zvezi z omogočeno začasno priključitvijo njegovega objekta na vodovodno omrežje.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2009
Novo mesto, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti