Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

23. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 92.

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05, 118/06 in 70/08) in soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 30/09) ter s soglasjem Mestne občine Murska Sobota, št. 354-0042/2009-7 (180) z dne 28. 12. 2009 distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+-----------------------+------------+------------+------------+
| Proizvod - storitev |  Merska  |Cena v evrih|  Cena v  |
|            |  enota  |  (€)   | evrih (€) |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|Variabilni del:    |      | brez DDV |  z DDV  |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|a) Dobavljena toplota |  MWh   |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|- stanovanjski odjem  |      |   57,9631|   69,5557|
+-----------------------+------------+------------+------------+
|- ostali odjem     |      |   57,9631|   69,5557|
+-----------------------+------------+------------+------------+
|b) Sanitarna voda   |   m3   |   5,2167|   6,2600|
+-----------------------+------------+------------+------------+
|Fiksni del:      |      |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|a) Priključna moč   | kW/mesec |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|- stanovanjski odjem  |      |   1,5100|   1,8120|
+-----------------------+------------+------------+------------+
|- ostali odjem     |      |   1,5100|   1,8120|
+-----------------------+------------+------------+------------+
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik št. C0-012/2009-DP-03, objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/09, dne 4. 9. 2009.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. januarja 2010 dalje.
Zap. št. C0-014/2009-DP-03
Murska Sobota, dne 24. decembra 2009
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan l.r.

AAA Zlata odličnost