Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

13. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, stran 9.

Na podlagi drugega odstavka 22.i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 80/08, 48/09 in 91/09) ter prvega odstavka 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet urejanja)
S tem pravilnikom se določa obseg sredstev, ki ga javni zavodi iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo lahko namenijo za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
(OBSEG SREDSTEV)
2. člen
(obseg sredstev)
V javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša največ 60 odstotkov dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.
3. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Uradni list RS, št. 121/08).
III. KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-18/2009
Ljubljana, dne 30. decembra 2009
EVA 2009-3211-0040
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost