Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, stran 2.

Na podlagi 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08 in 58/09 (64/09 - popr. in 65/09 - popr.)) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 100/03 in 108/05) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Dejavnost centra v skladu z Uredbo o standardni klasifikacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) je:
P85.100    Predšolska vzgoja,
P85.200    Osnovnošolsko izobraževanje,
P85.310    Srednješolsko splošno izobraževanje,
P85.320    Srednješolsko poklicno in strokovno
       izobraževanje,
P85.5     Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje,
R93.110    Obratovanje športnih objektov,
R93.292    Dejavnost smučarskih centrov,
R93.190    Druge športne dejavnosti,
J58.110    Izdajanje knjig,
J59.200    Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij,
J58.190    Druge založništvo,
G47.190    Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
       prodajalnah,
G47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
       stojnic in tržnic,
I55.100    Dejavnost hotelov in podobnih nastavitvenih
       obratov,
I55.204    Planinski domovi in mladinska prenočišča,
I55.300    Dejavnost avtokampov, taborov,
I55.201    Počitniški domovi in letovišča,
I55.900    Dejavnost dijaških in študentskih domov ter
       druge nastanitve,
I55.209    Druge nastanitve za krajši čas,
I56.102    Okrepčevalnice in podobni obrati,
I56.210    Priložnostna priprava in dostava jedi,
H49.39    Drug kopenski potniški promet,
H50.100    Pomorski potniški promet,
N77.210    Dajanje športne opreme v najem in zakup,
N77.290    Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
       in zakup,
N82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti,
O84.120    Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in
       drugih socialnih storitev, razen obvezne
       socialne varnosti.«.
2. člen
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih mestih, izkazuje sposobnosti za vodenje centra in obvlada najmanj en tuj jezik.«.
3. člen
V prvem odstavku 18. člena se črtajo druga, tretja, peta in šesta alinea.
Dosedanja četrta alinea postane druga alinea.
Dosedanja sedma do deseta alinea pa postanejo tretja do šesta alinea.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00722-2/2009/5
Ljubljana, dne 30. decembra 2009
EVA 2009-3311-0015
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti