Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

SV 979/09 Ob-8338/09 , Stran 3239
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 979/09 z dne 18. 12. 2009, je nepremičnina z ident. št. dela stavbe 2100-893-7 – stanovanje št. 7, v 3. etaži stavbe Ulica Franca Rozmana Staneta 4, Kranj, stoječe na parc. št. 883/4, k.o. Kranj, v neto tlorisni površini 54,50 m2, v lasti Draga Tadića Hafnarjeva pot 3, 4000 Kranj, in Milke Tadić, Detelova ulica 1, 4000 Kranj, vsakega do 1, na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 12. 2009, sklenjene s prodajalcema Olgo Forstner in Francem Mrakom, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve višini 60.000,00 EUR, z obrestno mero 6-mesečni Euribor, ki se zaokroži na osminko navzgor + 2,40% p.a., z rokom vračila v 180 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 31. 12. 2024, z možnostjo predčasne zapadlosti oziroma enostranske odpovedi kreditne pogodbe s strani upnika, z vsemi ostalimi pp. ter stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost