Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

SV 1379/09 Ob-8335/09 , Stran 3239
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. 1379/09 z dne 14. 12. 2009, je bilo trisobno stanovanje v 4. etaži in shrambe v 2. etaži, v skupni izmeri 110,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu Wolfova 8, Ljubljana, z določeno ident. št. na portalu GURS-a 1725-523-4. Stanovanjska stavba stoji na parc. št. 3156, 3157 in 3159 k.o. Ajdovščina, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Praznik Miha, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 7. 2009 in aneksa k navedeni pogodbi z dne 10. 12. 2009 sklenjene s Pavlo Pevc kot prodajalko zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična št. 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost