Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

SV 807/09 Ob-8293/09 , Stran 3239
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Drage Intihar iz Cerknice, opravilna številka SV 807/09 z dne 15. 12. 2009, je bil posamezen dela stavbe s številko dela stavbe 1676-701-1, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu Cerknica, Videm 2a, 1380 Cerknica, stoječi na parceli številka 543/4, katastrska občina 1676 Cerknica, v lasti zastaviteljice Soštarič Mirjane, Videm 2a, 1380 Cerknica, na podlagi prodajne pogodbe številka 478-0104/2009, sklenjene dne 11. 12. 2009, in zemljiškoknjižnega dovolila številka 478-0104/2009 z dne 15. 12. 2009, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.000,00 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo dne 31. 12. 2029.

AAA Zlata odličnost