Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

SV 808/09 Ob-8292/09 , Stran 3239
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Drage Intihar iz Cerknice, opravilna številka SV 808/09 z dne 15. 12. 2009, je bilo stanovanje številka 4, v skupni izmeri 75,90 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Velike Bloke 3A, 1385 Nova vas, stoječi na parceli številka 2005/1, katastrska občina 1673 Velike Bloke, v lasti zastavitelja Modic Žiga, Metulje 6, 1385 Nova vas, na podlagi prodajne pogodbe številka 478-238/2009-3 z dne 24. 11. 2009 in zemljiškoknjižnega dovolila številka 478-238/2009-6 z dne 25. 11. 2009, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.440,00 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo najkasneje dne 28. 12. 2024.

AAA Zlata odličnost