Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

SV 244/09-2 Ob-8291/09 , Stran 3239
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 244/09-2, DK 08/09 z dne 14. 12. 2009, je bila nepremičnina – trgovski – poslovni prostor v pritličju, v izmeri 592,50 m2 in v kleti, v izmeri 251,15 m2, v stanovanjsko-poslovni stavbi B Nova vas I, na naslovu Ulica Staneta Severja 10A, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 1620, katastrska občina Spodnje Radvanje, do celote last zastavitelja Engrotuš d.d., s sedežem Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje; zastavljena v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Tuš Nepremičnine d.o.o. v višini 26.500.000,00 EUR s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do vključno 30. 7. 2019.

AAA Zlata odličnost