Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

Št. 028-1/2007-1 Ob-8383/09 , Stran 3225
Svet Centra za socialno delo Ravne na Koroškem na podlagi sklepa 3. izredne korespondenčne seje Sveta Centra za socialno delo Ravne na Koroškem z dne 18. 12. 2009, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Ravne na Koroškem. Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, odl US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 5/08 – ZUTPG IN 73/08 – ZUTPG) in 37. in 38. člena Statuta Centra za socialno delo Ravne na Koroškem, lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – 5 let delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Od kandidatov se pričakuje, da Svetu Centra pisno predstavijo program dela oziroma vizijo dela Centra za socialno delo Ravne na Koroškem. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Kandidati/ke naj pošjlejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Svet Centra za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Za razpis«. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.

AAA Zlata odličnost