Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

SV 1279/2009 Ob-7889/09 , Stran 3070
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1279/2009 z dne 24. 11. 2009, je bila nepremičnina, stanovanje, v izmeri 119,48 m2, identifikacijska številka 065300026-002, na naslovu Na Prehodu 021, 2000 Maribor, na parceli 5/3, ki je pripisana pri katastrski občini Košaki, last zastaviteljev Marinka Martinović, stanujočega Na prehodu 13, Maribor, in Lidije Martinović, stanujoče Na prehodu 13, Maribor, za vsakega do 1/2 (ene polovice), na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 10. 1999, prodajne pogodbe, opr. št. SV 431/00, z dne 30. 8. 2000, prodajne pogodbe z dne 15. 12. 2004 in aneksa št.: 1, k prodajni pogodbi z dne 14. 10. 1999 in 15. 12. 2004, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 67.200,00 EUR s pripadki, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 30. 11. 2029.

AAA Zlata odličnost