Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

SV 1471/09 Ob-7888/09 , Stran 3070
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, SV 1471/09 z dne 26. 11. 2009, je garsonjera št. 14, v izmeri 34,50 m2, v četrtem nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Trg svobode 25, Tržič, stoječe na nepremičninah parc. št. 278 in 293/3, obe k.o. Tržič, last zastavitelja Matjaža Škulja, Zikova ulica 7, Kamnik, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 10. 2009, z Andrejo Kovač, Ulica Gorenjskega odreda 18, Kranj, zastavljena v korist upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje terjatve v višini 28.500,00 EUR, z obrestno mero: 3-mesečni Euribor + 2.90% letno ter z zapadlostjo terjatve v 300-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 18. 12. 2034.

AAA Zlata odličnost