Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

SV 818/09 Ob-7886/09 , Stran 3070
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 818/09 z dne 25. 11. 2009, je bila nepremičnina z ident. št. 2175-254-8, del stavbe s številko 8, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Ulica Staneta Bokala 11, 4270 Jesenice, stoječi na parc. št. 195/4, k.o. Jesenice, last zastaviteljice Dalije Bergant, stanujoče na Jesenicah, Cesta revolucije 8, na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 10. 2009, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d., matična št. 1319175000, s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, za zavarovanje denarne terjatve v višini 39.900,00 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost